Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Raport anual transparență

 

Atributiile Viceprimarului

conform Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale

• îndruma şi supravegheazăactivitatea gardienilor publici, conform angajamentelor
contractuale;

• controleazăigiena şi salubritatea localurilor publice şi produselor alimentare puse în
vânzare pentru populaţie, cu sprijinul serviciilor de specialitate;

• asigurărepartizarea locuinţelor sociale pe baza hotărârii consiliului local;

• exercităcontrolul asupra activităţilor din târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de
distracţii şi ia măsuri pentru buna funcţionare a acestora;

• răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi
domeniului privat alcomunei sau al oraşului;

• organizeazăevidenţa lucrărilor de construcţii din localitate şi pune la dispoziţie
autorităţilor administraţiei publice centrale rezultatele acestor evidenţe;

• ia măsuri pentru controlul depozitării deşeurilor menajere, industriale sau de orice fel,
pentru asigurarea igienizării malurilor cursurilor de apădin raza comunei sau a oraşului,
precum şi pentru decolmatarea văilor locale şi a podeţelor pentru asigurarea scurgerii
apelor mari.

• poate îndeplini şi atribuţiile de ofiţer de stare civila.

Ultima actualizare: 10:34 | 24.07.2024