Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Programe și strategii

SIDU Lehliu Gara_V2 2022-2029

Strategia de dezvoltare durabila a orasului Lehliu_Gara_2021-2027.pdf

LUCRARI DE INVESTITII FINALIZATE IN PERIOADA 2009-2011:

Sistem integrat de gestiune a deseurilor in localitatile Lehliu Gara, Lehliu si Lupsanu;
Infiintare alimentare cu apa si canalizare in sat Razvani si zona periurbana Lehliu Gara;
Modernizare trotuare in zona centrala Lehliu Gara;
Constructie statii oprire mijloace de transport in comun;
Reabilitare termica a unui numar de 8 blocuri in Lehliu Gara;
Modernizare Casa de Cultura;
Reabilitare si extindere iluminat public;
Constructie statie de epurare noua;
Modernizare strazile Viitor si Orizont;
Reabilitare scoli si gradinite.

LUCRARI DE INVESTITII IN CURS, CU FINALIZARE IN 2011-2012:

Constructie piata desfacere produse agroalimentare in Lehliu Gara;
Constructie baza sportiva ( stadion ) in sat Razvani;
Infiintare retea canalizare in sat Razvani si extindere si reabilitare in Lehliu Gara
Infiintare alimentare cu gaze naturale;
Construire 4 blocuri A.N.L,;
Construire cresa in cartier Nou;
Construire patinoar si baza de agrement;
Reamenajare Parc Central;
Construire drum de centura;
Retele de alimentare cu apa, canalizare si energie electrica in cartierul infiintat recent in zona Nord;
Asfaltare strazi si trotuare in Lehliu-Gara, inclusiv in zona Nord;
Reabilitare termica 10 blocuri;
Modernizare si dotare ambulatoriu de specialitate;
Campus scolar 24 sali de clasa in Lehliu Gara;
Construire supermarket, prin parteneriat public-privat;
Monument pentru cinstirea eroilor.

——————-

PRIORITATI DE DEZVOLTARE SI ACTIUNI

Obiective (in orice domeniu)
Modernizarea urbana si a infrastructurii
Dezvoltarea economiei locale
Conservarea si ameliorarea mediului
Investitii in formarea continua, educatie si cultura
Consolidarea capacitatii institutionale a autoritatii publice locale
Implementarea unor proiecte in sanatate, incluziune sociala si societate civila
Prioritati si actiuni (principalele directii de dezvoltare si actiunile intreprinse pentru realizarea acestora)

In infrastructura:
reabilitare strazi
realizare sistem transport intre cartierele orasului
reabilitare termica cladiri
modernizare piata orasului

Dezvoltarea economica prin:
crearea de facilitati pentru investitori (concesionare de terenuri, scutiri de taxe pe o perioda etc)
crearea unui centru de sprijinire si dezvoltarea a afacerilor

Ameliorarea mediului prin:
infiintare statie transfer deseuri
realizarea de perdele forestiere
extindere retea distrubutie apa si canalizare, modernizarea statiei de epurare a apelor reziduale
infiintare sistem alimentare cu gaze naturale
amenajare noi spatii verzi
securizarea si inchiderea gropii de gunoi

Cultura si educatie la nivel european prin:
reabilitare si extindere scoli si gradinite
reabilitare si extindere casa de cultura si camine culturale
infiintarea unui centru pentru tineret

Modernizarea administratiei publice locale prin:
crearea unui punct de consultare publica si acces la informatii
reabiltare, extindere si dotare cu IT si mobilier a primariei
constituirea unui parteneriat autoritate publica – ONG-uri – mediu de afaceri
crearea unei platforme electronice pentru eficientizarea activitatilor

Sanatate, incluziune sociala, societate civila:
reabilitare si extindere spital orasenesc si ambulatoriu
sprijinirea activitatii medicilor de familie in satele Razvani si Buzoieni
infiintarea unei cantine sociale si a unui centru de zi pentru copii proveniti din familii defavorizate
infintarea unui club al pensionarilor
constructie biserica “Izvorul tamaduirii” Lehliu-Gara
reabilitare biserica Razvani
infiintare parc pentru copii Razvani si Buzoieni
amenajare zona de agrement Lehliu-Gara
constructie sala tip gimnastica pentru scoala Razvani
modernizare baza sportiva Lehliu-Gara
crearea unui centru de formare profesionala

Rezultate preconizate (la ce vor conduce actiunile prevazute)

pietruire strazi – 44.35 km, asfaltare strazi – 47.05 km, trotuare – 102.05 km, amenajare scurgere apa – 91.9 km pana 31.12.2007
transport de persoane cu 6 autobuze, 5 statii de asteptare amenajate, un spatiu de garare si intretinere pana la 31.12.2008
finalizarea reabilitarii termice pentru 18 blocuri si 8 cladiri ale administratiei publice locale pana la 31.12.2007
reamenajarea pietei existente in spatiu inchis, cu dotari la standardele europene pana la finele anului 2008
punerea la dispozitie a 50 ha teren pentru investitori
80% din agentii economici vor primi consiliere prin Punctul de Acces Public la Informatii din Primarie (a se vedea proiectul castigat “Economia bazata pe Cunoastere”)
realizarea pana in noiembrie 2008 a Sistemului integrat de gestiune a deseurilor, care va colecta selectiv deseuri in cantitate de 156 tone/an de la agenti economici si 8776.8 tone/an de la gospodariile populatiei
un numar de 2248 persoane vor beneficia de apa potabila si canalizare pana la 31.12.2008
vor beneficia de alimentare cu gaze naturale …………………………..
amenajare de noi spatii verzi in suprafata de …………….
inchiderea gropii de gunoi si securizarea acesteia pana in 2016

reabilitare 100% scolile Lehliu, Razvani Buzoieni, gradinita Razvani; finalizare extinderi pana la finele anului 2008
reabilitare si extindere Casa de Cultura Lehliu-Gara, etapa I + II pana la 01.06.2008 care va gazdiu un numar de 500 de tineri in Centrul pentru tineret, in Clubul Pensionarilor un numar de 800 varstnici, biblioteca va asigura accesul in conditii optime (inclusiv informatizate) la aproximativ 14000 de volume, sala de spectacole cu instalatii de sonorizare complet noi
caminele culturale din Razvani si Buzoieni reabilitate vor deservi un numar de 2000 de locuitori al finele lui 2008

punctul de acces public la informatii va deservi un numar de 150 de agenti economici si 4500 de cetateni la 31.12.2007, beneficiari ai achizitionarii de aplicatii informatice specifice
un numar de 10 functionari din Primarie vor beneficia de tehnica IT noua pana la 31.12.2007, inclusiv mobilier adecvat
prin parteneriatul autoritate publica – ONG-uri – mediu de afaceri se vor atrage fonduri europene pentru finantarea proiectelor

peste 5400 de pacienti vor beneficia de conditii imbunatatite de tratament in spitalul orasenesc, iar peste 15000 in ambulatoriul de specialitate
un numar de 2810 lociutori din Buzoieni si Razvani vor beneficia de serviciile medicilor de familie in cartierele de domiciliu
un numar de 100 de persoane vor beneficia de serviciile cantinei sociale, iar un numar de 20 de copii vor beneficia de avantajele centrului de zi
un numar de 3559 de enoriasi vor beneficia de serviciile religioase ale noii biserici in urmatorii 5 ani, iar peste 2200 de enoriasi din Razvani vor beneficia de servicii in conditii mai bune
220 de copii din Razvani si 55 din Buzoieni se vor bucura de locuri de joaca
un numar de 4500 de locuitori sunt potentiali beneficiari ai zonei de agrement
230 de elevi din Razvani isi vor desfasura orele de educatie fizica in conditii optime in sala de tip gimnastica
echipele de fotbal juniori si seniori vor beneficia de conditii optime de antrenament si competitii
40 de someri vor fi instruiti pe an prin intermediul PAPI (economia bazata pe cunoastere)

Oportunitati de investitii

in sfera serviciilor deficitare (servicii IT+desfacere tehnica si componente, autorizari RAR, curatatorie chimica etc)
industria alimentara (morarit, panificatie)

RESURSE (care vor fi sursele de finantare: proprii, judetene, atrase, identificare surse si sume prognozate de alocare)

PROIECTE PROPUSE (INAINTATE SPRE FINANTARE SAU DOAR PROPUNERI DE PROIECTE)

Titlul proiectului – Valoare totala a proiectului – Finantator – Contributie proprie – Obiectivul proiectului

Reabilitarea infrastructurii stradale (pietruire, asfaltare strazi, reabilitare si extindere trotuare) – s-a realizat SF urmeaza licitatia pentru lucrari – Buget local + surse atrase – Reabilitatre completa a infrastructurii stradale
Reabilitare termica a cladirilor institutiilor publice – SF-uri in derulare
Modernizarea Pietei orasului Lehliu-Gara – Constructie piata inchisa
Infiintarea unui Telecentru in satul Buzoieni
Reabilitare si extindere cladire sediu primarie – SF in derulare
Realizarea pana in 2011 a primului Parc Industrial in Lehliu-Gara
Infiintarea unui Birou de Suport pentru I.M.M. – In cadrul proiectului Economia bazata pe cunoastere – Consultanta pentru accesarea fondurilor europene
Crearea unui parteneriat public privat pentru dezvoltarea sectorului de servicii – Dezvoltarea sectorului
Reabilitarea si extinderea Scoala Generala Lehliu-Gara – Extinderea spatiilor de scolarizare
Reabilitarea tuturor gradinitelor din orasul Lehliu-Gara – Reparatii capitale
Extindere Casa de Cultura din orasul Lehliu-Gara (et. III)
Reabilitare si extindere Camin Cultural din satele Razvani si Buzoieni
Infiintarea unui Centru comunitar de formare profesionala – Din PAPI
Dotari Casa de Cultura Lehliu-Gara, Camin Cultural sat Razvani
Amenajare peisagistica pentru spatiile si zonele verzi, crearea de noi spatii verzi
Realizarea unor perdele forestiere pentru protectia campurilor a cailor de comunicatie si a locuintelor din Lehliu-Gara, Razvani si Buzoieni
Reabilitare si extindere retea distributie apa potabila in orasul Lehliu-Gara HGR nr. 1521 – 25.10.2006 – poz. 12.7. (Ord.7/2006) – s-a realizat proiectul, urmeaza lucrarile – Alimentarea cu apa a satului Razvani si periurban Lehliu
Reabilitare si extindere retea de canalizare in orasul Lehliu-Gara
Infiintare sistem de alimentare cu gaze – SF in derulare – Alimentare cu gaze naturale la agentii economici si populatie
Dotari IT si mobilier in administratia publica – Eficientizarea activitatii in Primarie
Crearea unui punct de consultare publica si acces al cetatenilor la informatii si interconectarea acestuia cu organizatiile si institutiile publice si private – Proiect castigat urmeaza punerea sa in aplicare
Constituirea unui grup comun de lucru (autoritate publica – ONG-uri, mediu de afaceri) pentru atragerea de finantari pentru proiectele de dezvoltare a localitatii – Solutii pentru finantare
Achizitionarea si implementarea de programe pentru dotarea platforme electronice de eficientizare a proceselor de management, monitorizare si evaluare a activitatilor autoritatilor publice locale – Eficientizarea activitatii in Primarie si accesul facil al populatiei la informatii
Constructie biserica de cult ortodox Lehliu-Gara “Izvorul Tamaduirii” – Accesul la servicii religioase
Reabilitare biserica cult ortodox sat Razvani – SF realizat – Refacere biserica inclusiv incalzire
Infiintare parc de distractii pentru copii in Razvani si Buzoieni – Asigurare spatiu special amenajat pentru joaca
Amenajare zona agrement (sala de sport, bazin de inot) – Asigurare de conditii pentru petrecerea timpului liber
Constructie sala tip gimnastica pentru scoala Razvani – Desfasurarea orelor de educatie fizica in sala
Modernizare baza sportiva – Conditii mai bune pentru antrenamente si competitii
Reabilitare si extindere cladire ambulatoriu de specialitate – SF in derulare
Reabilitare si extindere Spital + anexe – SF in derulare
Construirea unor spatii necesare pentru desfasurarea activitatii medicilor de familie in satele Razvani si Buzoieni – Pacientii consultati de catre medicul de familie mai aproape de domiciliu
Construirea unei cantine sociale in orasul Lehliu-Gara – Asigurarea unei mese pentru 100 de persoane
Infiintarea unui Centru de zi pentru copiii proveniti din familiile defavorizate – Conditii pentru 20 de copii defavorizati
Infiintarea unui Club al pensionarilor – Inclus in modernizare Casa Cultura – Conditii optime de petrecere a timpului liber pt. pensionari
Realizarea unui monument in cinstea eroilor – Cinstirea eroilor
Modernizare sediu DGCL – SF in derulare – Spatiu adecvat activitatii

Ultima actualizare: 14:31 | 26.05.2023