Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Atributii Administrator Public

ATRIBUTII ADMINISTRATOR PUBLIC


                                                                   ARTICOLUL 244 Cod Administrativ

                                       Atribuțiile, numirea și eliberarea din funcție a administratorului public

 

(1) La nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, primarul, respectiv președintele consiliului județean poate propune consiliului local, consiliului județean, după caz, înființarea funcției de conducere de administrator public, în limita numărului maxim de posturi aprobate.

 (2) Persoanele care pot ocupa funcția de administrator public, de regulă, trebuie să fi absolvit studii superioare economice, administrative, tehnice sau juridice.

(3) Numirea în funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, după caz, care are ca anexă un contract de management cu respectarea cerințelor specifice prevăzute la art. 543.

(4) Contractul de management se încheie între primar, respectiv președintele consiliului județean, după caz, și administratorul public pe durată determinată. Durata contractului de management al administratorului public nu poate depăși durata mandatului primarului, a președintelui consiliului județean, după caz, în timpul căruia a fost numit.

(5) În baza contractului de management, administratorul public poate îndeplini atribuții de coordonare a unor compartimente ale aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes local, respectiv județean, după caz.

(6) Primarul, respectiv președintele consiliului județean poate delega către administratorul public, în condițiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.

(7) Se exceptează funcția de administrator public de la încadrarea în procentul de 12% alocat funcțiilor de conducere prevăzut la art. 391.

 (8) Eliberarea din funcție a administratorului public se face prin dispoziția primarului, respectiv a președintelui consiliului județean, după caz și intervine în următoarele situații:

  1. a)în situația în care durata contractului de management a expirat;
  2. b)ca urmare a condamnării definitive pentru una dintre infracțiunile prevăzute la art. 542 alin. (1)  f);
  3. c)în situația în care administratorul public nu își îndeplinește obligațiile stabilite în sarcina sa prin contractul de management;
  4. d)în alte situații prevăzute de lege.

(9) Prevederile alin. (1) – (8) se aplică în mod corespunzător și subdiviziunilor administrativ-teritoriale.

Ultima actualizare: 15:04 | 21.03.2023